×

طراحی گرافیک و صفحه آرایی گزارش سالانه وزرات فرهنگ و ارشاد استان قم

موضوع پروژه : طراحی گرافیک و صفحه آرایی گزارش سلانه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم

کارفرما: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم

سال طراحی :۹۷

شیوه اجرا: Photoshop , Indesign

دسته: صفحه آرایی و گرافیک کتاب و مجله
CopyRight 2018