×

طراحی جلد مجموعه کتاب مهاجران

موضوع پروژه : طراحی جلد مجموعه کتاب مهاجران

کارفرما: سازمان اوقاف و امور خیریه

سال طراحی :۱۳۹۶

شیوه اجرا: Photoshop

دسته: صفحه آرایی و گرافیک کتاب و مجله
CopyRight 2018