×

طراحی بسته بندی محصولات تولیدی فالوذَج

کارفرما: شرکت تولیدی فالوذج

سال طراحی :۱۳۹۷

شیوه اجرا: Photoshop , Indesign, Adobe Illustrator

دسته: بسته بندی و جعبه سازی,بسته بندی و جعبه سازی

موضوع پروژه : طراحی و چاپ ست اداری ، بسته بندی و لیبل های محصولات فاوذَج

CopyRight 2018