×

المان و مجسمه و مبلمان شهری

وجود المان های شاخص علاوه برزیبایی، کیفیت فضا را ارتقا می دهدو این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می‌بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می‌گذارد. ما تلاش داریم با بکارگیری طرح های خلاقانه و با استفاده از تجربیات خود هر‌چه بیشتر به زیبایی شهرهایمان، رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت محیط شهری کمک کنیم. 

دسته: المان و مجسمه و مبلمان شهری,پروژه ها

بی شک ورود هنر و به ویژه مجسمه ها و المان های شهری به عرصه فضاهای شهری ، یکی از مناسب ترین راه حل ها ، جهت زیبا سازی فضاهایی جهت تمرکز و تعامل شهروندان در شهرها می باشد. بنابراین اهمیت ارتقای کیفیت بصری فضای عمومی شهرها، به عنوان یکی از موثرترین عوامل در جذب سرمایه های اجتماعی و نقش هنر شهری در دمیدن روح به این فضا ها و القای حس بصری به تجربه کنندگان فضا پررنگ تر جلوه می کند. آنچه امروز قابل انکار نیست ،ارتباط تنگاتنگ و مداوم علوم و فنون مختلف از جمله هنرهای تجسمی با شهرسازی می باشد.

از آنجایی که هویت در هر جامعه، نشان از فرهنگ آن جامعه است و فضاهایی همساز با هویت شهری موجب آرامش، امنیت و مشارکت شهروندان می شود. فضاهای شهری محل تعاملات اجتماعی است و این تعاملات در مکان هایی دیده می شود که برای شهروندان حس امنیت و حس تعلق را فراهم نمایند. وجود المان های شاخص علاوه برزیبایی، کیفیت فضا را ارتقا می دهدو این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد.

از این رو ما تلاش داریم با بکارگیری طرح های خلاقانه و با استفاده از تجربیات خود هر چه بیشتر به زیبایی شهرهایمان، رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت محیط شهری کمک کنیم.

CopyRight 2018