×

طراحی،ساخت،اجرای المان شهید زین الدین پاییز ۹۶

موضوع پروژه : طراحی،ساخت،اجرای المان شهید زین الدین پاییز ۹۶
کارفرما : شهرداری منطقه ۳ استان قم
محل نصب: میدان زین الدین قم
سال طراحی : پاییز ۹۶

دسته: المان
CopyRight 2018