×

طراحی و اجرای استیکر تبلیغاتی پیتزا شهرزاد

موضوع پروژه : طراحی و اجرای استیکر تبلیغاتی پیتزا شهرزاد
کارفرما : مدیریت پیتزا شهرزاد جناب آقای خازنی
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : Adobe Photoshop

CopyRight 2018