×

رسام

نوع سررسید: روز شمار
قطع: اروپایی
نوع جلد:ترمو
نوع صحافی: ته دوخت
حک لوگو:داغی
رنگ جلد:قهوه ای سوخته و روشن
رنگ کاغذ داخله: سفید/کرم
نوع آستر بدرقه: تحریر ۱۴۰ گرم/رنگ نخودی

CopyRight 2018