×

طراحی تراکت تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی دی

موضوع پروژه : طراحی تراکت بخش دندانپزشکی کلینیک دی
کارفرما : مدیریت کلینیک دندانپزشکی دی جناب آقای دولت خواه
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : corel draw-illustrator

CopyRight 2018