×

طراحی تراکت تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی ولیعصر

موضوع پروژه : طراحی تراکت بخش دندانپزشکی کلینیک ولیعصر
کارفرما : مدیریت کلینیک دندانپزشکی ولیعصر جناب آقای دولت خواه
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : corel draw-illustrator

CopyRight 2018