×

طراحی تراکت تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی گلپایگانی

موضوع پروژه : طراحی تراکت بخش دندانپزشکی بیمارستان خیریه حضرت آیت ا… العظمی گلپایگانی
کارفرما : مدیریت کلینیک دندانپزشکی گلپایگانی
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : corel draw-illustrator

CopyRight 2018