×

طرح بیلبورد شهری کلینیک دندانپزشکی گلپایگانی

موضوع پروژه : طرح بیلبورد شهری کلینیک دندانپزشکی گلپایگانی
کارفرما : مدیریت کلینیک دندانپزشکی گلپایگانی جناب آقای دولت خواه
محل نصب: میدان جهاد_میدان سعیدی_بلوارغدیر
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : Adobe Photoshop

CopyRight 2018