×

طراحی و چاپ بیلبورد تبلیغاتی ، کتابچه و کارنامه کنکور گروه آموزشی نخبگان آینده ساز

موضوع پروژه : طراحی و چاپ بیلبورد تبلیغاتی ، کتابچه و کارنامه کنکور گروه آموزشی نخبگان آینده ساز
کارفرما : مدیریت گروه آموزشی نخبگان آینده ساز
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : Adobe Photoshop

CopyRight 2018