×

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی تهیه غذای شبنم

موضوع پروژه : طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی تهیه غذای شبنم
کارفرما : مدیریت آشپزخانه شبنم
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : photoshop

CopyRight 2018