×

طراحی و چاپ کارت ویزیت و تراکت تبلیغاتی صنایع روشنایی گلوری

موضوع پروژه : طراحی و چاپ کارت ویزیت و تراکت تبلیغاتی صنایع روشنایی گلوری
کارفرما : مدیریت صنایع روشنایی گلوری
سال طراحی : ۱۳۹۸
شیوه اجرا : photoshop

CopyRight 2018